Informace o nás

      

      Myslivecký spolek Horní Moštěnice vznikl změnou názvu z  MS "ŠANCE Horní Moštěnice", které vzniklo v roce 2008  a pronajalo si honitbu v katastru obce Horní Moštěnice.

      Název MS byl zvolen podle názvu kopce Švédské Šance, který se nachází nedaleko obce. Rozloha obhospodařované honitby je 930 ha. V honitbě se nachází především zvěř drobná - zajíc a bažant, v honitbě je zastoupena i malá populace zvěře srnčí.

     V roce 2015 došlo ke změně názvu na Myslivecký spolek Horní Moštěnice.